ไลบีเรีย: กานาจัดการเจรจาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและอดีตผู้ลี้ภัยไลบีเรียในกานา

ไลบีเรีย: กานาจัดการเจรจาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและอดีตผู้ลี้ภัยไลบีเรียในกานา

อักกรา กานา –รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐไลบีเรีย Amb. Dee – Maxwell Saah Kemayah, Sr. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลไลบีเรียระดับสูงไปยังอักกรา ประเทศกานา สำหรับการเจรจาปรึกษาหารือครั้งแรกที่จัดขึ้นในห้องประชุมของกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติกานาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม , 2021 ที่อินสแตนซ์ของรัฐบาลไลบีเรียเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยชาวไลบีเรียในปัจจุบันและอดีตในกานา รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนค่ายผู้ลี้ภัย Buduburam ที่เลิกใช้แล้ว และอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้มีเกียรติ แอมโบรส 

เดอร์รี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งสาธารณรัฐกานา ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกานาเข้าร่วมการเจรจา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนไลบีเรีย และยกย่องรัฐบาลไลบีเรียที่ริเริ่มการประชุมและเล่าถึงความสัมพันธ์อันยาวนานและสายสัมพันธ์ฉันพี่น้องที่ดำรงอยู่ระหว่างทั้งสอง ประเทศและประชาชน    

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Derry กล่าวเพิ่มเติมในการกล่าวเปิดงานว่ารัฐบาลกานาอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลจากเจ้าของ (หัวหน้าของเขตที่เป็นที่ตั้งของค่าย Buduburam) ของที่ดินที่โฮสต์ค่าย Buduburam ให้เปลี่ยนที่ดินของพวกเขาโดยเร็วที่สุด หรือชาวไลบีเรีย ชาวกานา และคนชาติอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในค่าย Buduburam เสี่ยงต่อการถูกขับไล่และค่าย Buduburam พังยับเยินผ่านคำสั่งศาลของกานาหากเจ้าของที่ดินดำเนินการตามกฎหมาย โดยเน้นว่าสถานการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลกานา และเจ้าของที่ดินและรัฐบาลกานาคาดว่าชาวไลบีเรีย ชาวกานา และคนชาติอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในค่ายบูดูบูรัมจะย้ายจากค่ายบูดูบูรัมอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน , พ.ศ. 2564 และทางค่ายได้มอบที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นหัวหน้าเขตภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อรื้อถอนภายในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยเน้นว่าในกานา ที่ดินไม่ได้เป็นของรัฐบาล

สำหรับส่วนของเขา รัฐมนตรีต่างประเทศ Kemayah ได้แนะนำคณะผู้แทนของเขาและกล่าวขอบคุณเป็นพิเศษและความปรารถนาดีในนามของ HE Dr. George Manneh Weah ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไลบีเรียและรัฐบาลและประชาชนของไลบีเรียถึง HE Mr. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานา และรัฐบาลและประชาชนกานาที่รับผู้ลี้ภัยไลบีเรียมานานกว่าสาม (3) ทศวรรษ บันทึกการรักษาสันติภาพที่ดีและระดับโลกของประเทศกานา การเสียสละของพลเมืองของประเทศกานา และการให้ความช่วยเหลือด้านลอจิสติกส์และการเงินเพื่อการฟื้นฟูสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนแก่ไลบีเรียและโลกโดยรวม เช่นเดียวกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตามคณะผู้แทนไลบีเรียและสำหรับการยอมรับข้อเสนอของรัฐบาลไลบีเรียที่จะจัดให้มีการพิจารณาผลสำเร็จโดยมุ่งเป้าไปที่การหาแนวทางแก้ไขที่เป็นมิตรและยั่งยืนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยชาวไลบีเรียในปัจจุบันและอดีตในกานา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่ายบุดูบุรัม

รัฐมนตรีต่างประเทศเคมายาห์

กล่าวขอบคุณรัฐบาลกานาเพิ่มเติมสำหรับกำหนดเวลาขยายในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 อันเป็นผลมาจากการแทรกแซงของรัฐบาลไลบีเรียก่อนหน้านี้ผ่านกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐไลบีเรีย และแสดงความเห็นว่าสถานการณ์ของชาวไลบีเรียในค่ายบูดูบูรัมเกี่ยวข้องกับ ฯพณฯ ประธานาธิบดีเวอาห์ รัฐบาลและประชาชนไลบีเรียเป็นอย่างมาก เน้นว่ารัฐบาลไลบีเรียสนใจอย่างมากในการแก้ปัญหาที่เป็นมิตรต่อทั้งสองฝ่ายสำหรับสถานการณ์กับผู้ลี้ภัยไลบีเรียในปัจจุบันและในอดีตในประเทศกานา รวมทั้งค่ายบุดูบุรัม

หัวหน้านักการทูตของไลบีเรียเรียกร้องให้รัฐบาลกานาปล่อยตัวให้พิจารณาการตัดสินใจใหม่ เกี่ยวกับการรื้อถอนค่ายบุดูบุรัม ยืนยันว่าการขยายกำหนดเวลา 1 ธันวาคม 2564 ที่กำหนดโดยทางการกานาสำหรับการรื้อถอนค่าย Buduburam อาจไม่เป็นประโยชน์ และเรียกร้องให้ขยายกำหนดเวลาหนึ่งปีหรือน้อยลงตามสมควรในกรณีที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดหากรัฐบาลกานาไม่พิจารณาการตัดสินใจรื้อค่าย Buduburam ดังนั้น เพื่อให้รัฐบาลกานาและไลบีเรียทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในระดับทวิภาคีเพื่อทบทวนสถานการณ์ผู้ลี้ภัยไลบีเรียในปัจจุบันและอดีตในประเทศกานาอย่างครอบคลุม รวมทั้ง, แต่ไม่จำกัดเพียงการระบุช่องว่างที่มีอยู่ในการดำเนินโครงการและผลประโยชน์ที่มีไว้สำหรับผู้ลี้ภัยไลบีเรียในปัจจุบันและในอดีต การกระทบยอดข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาแผนงานสำหรับการแก้ปัญหาที่เป็นมิตรและยั่งยืนต่อสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยชาวไลบีเรียในปัจจุบันและในอดีตในกานา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่ายบุดูบุรัม รายงานสถานการณ์ข้อจำกัดการจ้างงานในใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ของผู้ลี้ภัยชาวไลบีเรียทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งปฏิเสธโอกาสในการทำงานและหารายได้สำหรับการยังชีพและการดำรงชีวิตของครอบครัวของพวกเขา และขีดจำกัดการอยู่อาศัยเก้า (9) ปีที่รายงานเกี่ยวกับจำนวน ผู้ลี้ภัยชาวไลบีเรียในอดีตและปัจจุบันได้รับอนุญาตให้อยู่หรืออาศัยอยู่ในกานา และกรอบเวลาที่ใช้การได้สำหรับการดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว การฝึกหัดที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับมรดกของกานาในการทำหน้าที่เป็นที่หลบภัยสำหรับผู้ลี้ภัยไลบีเรียทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ไปกานาเพื่อแสวงหาชีวิต เสรีภาพ ความสุขและเสรีภาพในช่วงที่รุ่งเรืองของวิกฤตการณ์พลเรือนในไลบีเรีย รัฐมนตรีต่างประเทศเคมายาห์เน้นย้ำ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไลบีเรียยังได้แจ้งรัฐบาลกานาผ่านคณะผู้แทนกานาเกี่ยวกับสถานการณ์รายงานข้อจำกัดการจ้างงานที่วางไว้ในใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ของผู้ลี้ภัยชาวไลบีเรียทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งปฏิเสธโอกาสในการทำงานและหารายได้สำหรับการยังชีพและการดำรงชีวิต ของครอบครัวของพวกเขา และขีดจำกัดการอยู่อาศัยเก้า (9) ปีที่รายงานเกี่ยวกับจำนวนปีที่ผู้ลี้ภัยชาวไลบีเรียในอดีตและปัจจุบันได้รับอนุญาตให้อยู่หรืออาศัยอยู่ในกานา

Credit : pythonregiuscare.com msgiusa.com restaurantunicornius.com drvirgilius.com generic40mgnexium.com